Poprawna pisownia

nie sposób

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie sposób należy zapisywać rozłącznie. Wyjaśnia to reguła, która mówi, że partykułę nie z orzecznikiem rzeczownikowym, w którym nie występuje łącznik, należy zapisywać osobno. Z tego względu nie sposób zapisujemy rozłącznie, podobnie jak wyrażenia: nie żal, nie sztuka.
Nie sposób oznacza, że nie można czegoś wykonać. Można potraktować je jako złożone zaprzeczenie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie sposób dzisiaj wytrzymać, jest po prostu tak gorąco, że Marlena postanowiła kupić klimatyzację.
Nie sposób znieść jego zachowania, będziesz musiał przedyskutować wszystko z jego rodzicami.
Nie sposób wykonać to zadanie w tak krótkim czasie, dlatego chciałbym prosić o jego wydłużenie.


Niepoprawna pisownia

niesposób

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niesposub

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie sposub

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zposób

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezposób

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie z posób

Niepoprawna pisownia