Niepoprawna pisownia

nie elegancko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieelegancko

Poprawna pisownia, znaczenie: przysłówek nieelegancko należy zawsze zapisywać łącznie. Odnosi się on do sytuacji, w których czyjeś postępowanie jest niezgodne z powszechnie panującymi zasadami i podlega krytyce ze względu na swoją niestosowność. Określenie może dotyczyć także wyglądu lub ubioru, jeśli nie jest adekwatny do miejsca albo wydarzenia.
Zgodnie z zasadami języka polskiego przysłówki i przymiotniki należy zapisywać łącznie z zaprzeczeniem nie. Nieelegancko to właśnie przysłówek, dlatego musi zostać zapisany razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdybyś nie zachowywała się tak nieelegancko względem babci, na pewno byłaby szczęśliwsza.
Kasiu, nie możesz iść w takich spodniach do filharmonii, bo będziesz wyglądać zbyt nieelegancko!
Jego wcześniejsze zachowanie wypadło nieelegancko, dlatego zdecydował się kupić kwiaty i przeprosić.


Niepoprawna pisownia

nielegancko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieelegandzko

Niepoprawna pisownia