Poprawna pisownia

na razie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to w języku polskim może pełnić dwie funkcje – frazy przysłówkowej oraz frazy wykrzyknikowej. Pierwsza z nich to takie połączenie kilku wyrazów, niebędących przysłówkami, które spełnia w zdaniu rolę przysłówka. Oznacza ono: dopóki coś się nie zmieni, tymczasem, póki co, okresowo, wstępnie, jak dotąd. Jako fraza wykrzyknikowa oznacza ono pożegnanie: do zobaczenia wkrótce!
Na razie to wyrażenie przyimkowe. We współczesnej polszczyźnie istnieje zasada, która nakazuje rozłączny zapis większości wyrażeń przyimkowych i dotyczy ona również powyższego zwrotu. Wszelkiego rodzaju próby zapisu łącznego są błędem ortograficznym.

Przykłady poprawnej pisowni

Póki co wychodzę, ale zobaczymy się jutro wieczorem. Na razie!
Na razie w nowej pracy czuję się doskonale. Mam nadzieję, że to się nie zmieni.
Dziś czuję się nieco lepiej. Na razie ciągle kaszlę, ale gorączka już zniknęła.


Niepoprawna pisownia

narazie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nara zie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

narasie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na ra zie

Niepoprawna pisownia