Poprawna pisownia

ustąpię

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ustompię

Niepoprawna pisownia