Niepoprawna pisownia

rozżąd

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rozrząd

Poprawna pisownia, znaczenie: omawiany termin złożony jest z dwóch członów. Pierwszy z nich to przedrostek roz-, drugi natomiast to słówko rząd. Łatwo zatem zapamiętać, że sformułowanie rozrząd należy zapisywać dokładnie tak jak rząd, czyli przez rz.
Terminem rozrząd określamy konstrukcję złożoną z elementów, których zadaniem jest regulacja wlotu i wylotu pary w silniku parowym oraz wlotu mieszanki paliwowej i wylotu spalin w silniku spalinowym.

Przykłady poprawnej pisowni

Samochód, który sprzedaję, niedawno miał wymieniony rozrząd, sprzęgło i klocki hamulcowe.
Rozrząd w samochodzie warto wymieniać w komplecie, razem z rolkami i pompą.
Należy zapamiętać, że źle zamontowany rozrząd może doprowadzić do trwałego uszkodzenia elementów ruchomych w silniku.


Niepoprawna pisownia

rozrzond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rozżond

Niepoprawna pisownia