W języku polskim obie zapisane powyżej formy są dopuszczone do użytku. Należy jednak zwrócić uwagę, iż każda z nich oznacza coś innego i powinny być stosowane kiedy indziej. Zapoznaj się z definicjami i przykładami, które przygotowaliśmy a w przypadku wątpliwości pamiętaj, że jesteśmy do Twojej dyspozycji – swoje pytanie możesz zadać w komentarzu.

Poprawna pisownia

z resztą

Poprawna pisownia, znaczenie: z resztą zapisane oddzielnie to wyrażenie przyimkowe, używając którego mamy na myśli resztę czegoś z czegoś. Dla przypomnienia, wyrażenia przyimkowe to takie konstrukcje, w skład których wchodzi przyimek i inna część mowy: rzeczownik, zaimek, liczebnik czy przysłówek. W większości przypadków zapisywane są rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Adam nie zadecydował jeszcze co zrobi z resztą pieniędzy.
Idź na wystawę z resztą grupy, my poczekamy na was w tym miejscu.
Karol z Markiem postanowili nie spędzać całego dnia w domu i z resztą przyjaciół poszli grać w piłkę.
Jutro wraz z resztą studentów z mojej grupy mam bardzo ważne kolokwium.


Poprawna pisownia

zresztą

Poprawna pisownia, znaczenie: zresztą pisane łącznie jest partykułą. Jej zadaniem jest wprowadzenie do wypowiedzi zdania uzupełniającego wcześniejszą treść o nową informację i uwydatniającego ją.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie podoba mi się ta sukienka, zresztą jest zdecydowanie zbyt droga.
Tomek zaspał do szkoły po całonocnym graniu na komputerze, zresztą nie pierwszy raz w tym miesiącu.
Nie mam ochoty jechać na wakacje, zresztą i tak nie dostanę urlopu.
Nie chce mi się wyjeżdżać za miasto, zresztą już obiecałam mamie, że pomogę jej w ogródku.

Niepoprawna pisownia

zresztom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z resztom

Niepoprawna pisownia