Niepoprawna pisownia

póścić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

puścić

Poprawna pisownia, znaczenie: we współczesnej polszczyźnie jedyną poprawną formą zapisu tego wyrazu jest pisownia przez u otwarte. Co prawda etymologia czasownika puścić nie jest stuprocentowo pewna (choć w innych językach słowiańskich występują wyrazy o podobnej formie i znaczeniu, na przykład sformułowanie pustit w języku czeskim), to w 1936 roku podczas reformy ortograficznej została zatwierdzona pisownia właśnie przy użyciu u. Należy zatem założyć, że jest to wyraz o pochodzeniu rodzimym i należy zapisywać go zgodnie z tradycją historyczną.
W języku polskim określenie to ma bardzo wiele znaczeń. Puścić to między innymi: przestać trzymać coś ręką lub kogoś za rękę, sprawić, że coś się porusza – leci, płynie, pozwolić komuś na wejście dokądś, wyjście skądś lub odejście, wypuścić coś z siebie, sprawić, że coś będzie krążyć wśród ludzi (na przykład wiadomość, plotka), nadać w telewizji lub radiu jakąś informację czy audycję, uruchomić jakieś urządzenie, podłączyć miasto, wieś lub osiedle do sieci komunikacyjnej poprzez skierowanie tam jakiegoś środka lokomocji, czy też ustąpić pod naciskiem i otworzyć się lub pęknąć. W odniesieniu do roślin puszczeniem nazywamy wydanie nowych pędów, korzeni lub liści.

Przykłady poprawnej pisowni

Mam nadzieję, że ta śruba w końcu puści, a nie ukruszy się.
Rozmawiałam z mamą i obiecała, że jeśli posprzątam łazienkę, to puści mnie na Twoje urodziny.
Regionalna telewizja puści dziś program o naszej szkole i jej remoncie.