Zarówno pisownia łączna i rozdzielna mogą być poprawne, aby wybrać właściwą przeczytaj poniższe wyjaśnienia i przykłady.

Poprawna pisownia

lekkostrawna

Poprawna pisownia, znaczenie: pisowni łącznej używamy, jeśli chcemy w ten sposób opisać trwałą cechę posiłku, na przykład: Ta porcja dania jest lekkostrawna.


Poprawna pisownia

lekko strawna

Poprawna pisownia, znaczenie: używamy zapisu rozdzielnego, gdy słowo nie odnosi się do cech na stałe przypisanych do konkretnego obiektu, na przykład: Dziś zjadłem zupę, która była lekko strawna.