Poprawna pisownia

nie dość

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie dość zapisujemy osobno. Według zasad ortograficznych języka polskiego, partykułę nie, której używamy jako wykładnika zaprzeczenia przed przysłówkiem, który nie pochodzi od rzeczownika, zapisujemy rozłącznie.
Nie dość to innymi słowy niewystarczająco, za mało, umiarkowanie, zbyt mało, nie dosyć.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie dość, że przynosi marne oceny, to jeszcze źle zachowuje się w szkole. Będzie musiał ponieść karę,
Nie dość, że pada i wieje, to jeszcze jest bardzo zimno, więc wcale nie mam ochoty na spacer.
Nie dość, że zniszczył swoje nowe ubranie, to jeszcze złamał sobie rękę i zwichnął kostkę.


Niepoprawna pisownia

niedość

Niepoprawna pisownia