Niepoprawna pisownia

naobkoło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

naokoło

Poprawna pisownia, znaczenie: naokoło oznacza, że coś otacza centralny punkt z każdej strony albo ruch odbywa się wokół środkowego punktu. Synonimem tego słowa jest dookoła, wokół czy wokoło.
Poprawną formą zapisu jest naokoło. Z kolei wyraz naobkoło pochodzi z zanikającej gwary kujawskiej i ma to samo znaczenie, co naokoło.
Naokoło zapisujemy łącznie, nie ma jednak reguły, która dokładnie wyjaśniałaby, dlaczego taka forma jest poprawna. Jedyna zasada, jaką można wytłumaczyć prawidłowy zapis, to konwencjonalne ustalenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Poszliśmy naokoło, bo zrobiło się ciemno i Ania bała się wracać do domu przez gęsty las.
Jakiś człowiek kręci się naokoło naszego domu, może czegoś chce albo zamierza się włamać?
Dzieci chodziły naokoło dużego budynku z wyciągniętymi smartfonami, na pewno łapały Pokemony.


Niepoprawna pisownia

na około

Niepoprawna pisownia w znaczeniu „dokoła/dookoła”, poprawnie w przypadku niektórych typów zdań, szczególnie przy szacunkowym określeniu czasu lub odległości, np.:
Biegał na około dwa kilometry.
Wyszła na około dwadzieścia minut.

Niepoprawna pisownia

na obkoło

Niepoprawna pisownia