Niepoprawna pisownia

nie które

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niektóre

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie niektóre odnosi się do pewnych elementów danego zbioru, które można wyróżnić z niego na podstawie danej cechy. Może opisywać przedmioty, dni lub ludzi. Oznacza także w ogólnym ujęciu pewne osoby, których bliżej nie opisujemy.
Niektóre to zaimek nieokreślony, który musi być zapisywane razem. Jest wyjątkiem od reguły mówiącej, że zaimki zapisujemy z partykułą nie rozdzielnie, ponieważ w trakcie rozwoju języka utworzył zrost.

Przykłady poprawnej pisowni

Niektóre wyrazy w języku polskim sprawiają mi poważny problem, na przykład te pisane z nie-.
Niektóre koleżanki z pracy bardzo nie lubią Małgosi, przez co dziewczyna czuje się tam nieswojo.
Emilka zawsze bardzo lubiła psy, ale niektóre irytowały ją swoim hałaśliwym zachowaniem.


Niepoprawna pisownia

niekture

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie kture

Niepoprawna pisownia