Poprawna pisownia

między innymi

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to fraza przysłówkowa, czyli konstrukcja złożona z dwóch członów, które samodzielnie nie są przysłówkami, ale w połączeniu ze sobą pełnią w zdaniu ich rolę. Wyrażenie to zawsze zapisujemy oddzielnie, gdyż składają się na nie dwa osobne wyrazy, które funkcjonują także indywidualnie w języku polskim i we współczesnej polszczyźnie nie ma zasady, która wskazywałaby na konieczność zapisu łącznego.
Sformułowanie to informuje rozmówce, że oprócz wymienionych po nim rzeczy, osób, zjawisk istnieją również inne, które także odnoszą się do tego, o czym jest mowa w zdaniu.

Przykłady poprawnej pisowni

Na wydarzeniu tym wystąpią między innymi największe gwiazdy polskiego rapu – zarówno dawne jak i współczesne.
W programie będziemy rozmawiać między innymi o wczorajszym meczu naszej reprezentacji oraz o planach na dalszą część sezonu.
Do Twoich obowiązków w domu będzie należeć między innymi mycie podłóg i sprzątanie u siebie w pokoju.


Niepoprawna pisownia

międzyinnymi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

miendzyinnymi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

miendzy innymi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

międzyinymi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

między inymi

Niepoprawna pisownia