Poprawna pisownia

serii

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnym zapisem tego słowa jest serii, pisane przez podwójne i. Jest to wyraz pochodzenia łacińskiego, gdzie brzmi series, które oznacza szereg, łańcuch, kolejność. Zgodnie z zasadami języka polskiego wyrazy obcego pochodzenia, które kończą się na -ia, poprzedzone spółgłoskami: ch, d, g, k, l, r, t, należy zapisywać przez -ii na końcu.
Określenie to posiada kilka znaczeń:
1. Seria to szereg czynności, które po sobie następują, w tym również szereg strzałów lub wybuchów, które następują po sobie bardzo szybko.
2. Jest to zbiór jednakowych przedmiotów, składających się na całość.
3. Określenie może odnosić się do określonej liczby produktów przemysłowych, które wykonane są na podstawie tych samych wytycznych.
4. Nazywa się tak warstwy skalne, które następują po sobie i posiadają wspólne cechy.
5. Może to być zestawienie 12 dźwięków, posiadających różną wysokość i różny czas trwania, głośność, barwę oraz artykulację.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie był zwolennikiem tej serii książek, dlatego nie udzielał się w dyskusji, która jej dotyczyła.
Kiedy podano w wiadomościach, że produkty z ostatniej serii zostały skażone, ludzie wpadli w popłoch.
Postanowił kupić sobie buty z serii limitowanej, gdyż miał nadzieję, że będą wygodne i wytrzymałe.


Niepoprawna pisownia

serji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

seri

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

serjii

Niepoprawna pisownia