Poprawna pisownia

gehenna

Poprawna pisownia, znaczenie: gehenna to inaczej wyjątkowo ciężkie przejścia, męki, cierpienie, ale także straszliwe wydarzenia. Dawniej terminem tym określano również piekło.
Należy zapamiętać, że jedyną poprawną wersją zapisu powyższego wyrazu jest ta uwzględniająca podwójną spółgłoskę n. Wynika to z etymologii tego słowa. Wywodzi się ono z łaciny, w której gehenna oznaczała wieloletnie cierpienie fizyczne lub psychiczne, a także drogę krzyżową. Polszczyzna zapożyczyła zatem ten wyraz wraz ze znaczeniem, jak i dokładną pisownią.

Przykłady poprawnej pisowni

Jego gehenna w obozie koncentracyjnym nie trwała długo – zmarł po niespełna tygodniu.
Mój dziadek przeżył prawdziwą gehennę podczas okupacji niemieckiej.
Przetrzymywane w klatkach przez wiele tygodni zwierzęta przeżywają gehennę.


Niepoprawna pisownia

gehena

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gechenna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gechena

Niepoprawna pisownia