Poprawna pisownia

uda się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uda się

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

uda siem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

udasiem

Niepoprawna pisownia