Niepoprawna pisownia

przydał bysię

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przydałby się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przydałbysię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przydał by się

Niepoprawna pisownia