Niepoprawna pisownia

worzę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wożę

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wożę jest formą czasownika wieźć w czasie teraźniejszym, 1 osoby liczby pojedynczej. Poprawna pisownia przez ż z kropką wynika z oboczności – wymienia się na literę z w słowie wóz. Pisownia worzę jest błędna, ponieważ nie ma takiej formy czasownika wieźć w języku polskim, nigdzie nie zachodzi również oboczność, która tłumaczyłaby użycie pisowni przez rz.

Przykłady poprawnej pisowni

Jutro nie mogę przyjść, ponieważ odwożę swojego przyjaciela na lotnisko.
Zwykle w czwartki wożę swoją córkę na zajęcia baletowe, ale dziś wyręcza mnie moja żona.
Zawsze to ja wożę swojego syna na mecz piłki nożnej, moja małżonka jest wtedy w pracy.


Niepoprawna pisownia

woże

Niepoprawna pisownia