Poprawna pisownia

wtenczas

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz wtenczas należy zapisywać łącznie. Jest to słowo, które powstało jako zrost poszczególnych, występujących w nim przyimków. Jako zrost językowy nie podlega rozdzieleniu na swoje składowe.
Wtenczas oznacza wtedy, w tamtej chwili. Jest określeniem czasu, które precyzuje, że coś wydarzyło się w momencie, o którym była już wcześniej mowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Wtenczas popatrzył na nich, bardzo zdziwiony ich nienaturalnym zachowaniem w jego obecności.
Było późne popołudnie, kiedy przyjechali. Adrian był wtenczas w swoim pokoju i ledwie ich zauważył.
Dwadzieścia lat temu byłem małym dzieckiem i przyznaję, wtenczas byłem znacznie bardziej szczęśliwy.


Niepoprawna pisownia

w ten czas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w tenczas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wten czas

Niepoprawna pisownia