Poprawna pisownia

do zobaczenia

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to uprzejmy zwrot służący do pożegnania się z drugą osobą, sugerujący, że jeszcze kiedyś dojdzie do ponownego spotkania. Inaczej: cześć, pa, do widzenia, na razie.
Do zobaczenia to wyrażenie przyimkowe, czyli połączenie przyimka z inną częścią mowy, na przykład z rzeczownikiem, zaimkiem, przysłówkiem czy liczebnikiem. W języku polskim obowiązuje reguła, która mówi, że ogromną większość wyrażeń przyimkowych należy zapisywać rozłącznie i dotyczy ona również tego konkretnego zwrotu.

Przykłady poprawnej pisowni

Muszę już iść, ale wpadnę też po południu. Do zobaczenia!
Bardzo miło było Cię wreszcie poznać. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, do zobaczenia!
Mamo, wychodzę. Do zobaczenia wieczorem!


Niepoprawna pisownia

dozobaczenia

Niepoprawna pisownia