Niepoprawna pisownia

na pew no

Niepoprawna pisownia


Jedyną akceptowaną i tym samym zgodną z zasadami języka polskiego formą pisowni wyrażenia na pewno jest pisownia rozłączna. Należy podkreślić, iż zwrotu tego niezależnie od kontekstu zdania nigdy nie zapisujemy razem i zapis taki zawsze stanowić będzie błąd językowy. Sam zwrot na pewno składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich to przyimek na, natomiast drugi stanowi dawna prasłowiańska forma przymiotnika pewno, który w tym wypadku występuje w rodzaju nijakim. Aby łatwiejsze było utrwalenie pisowni rozdzielnej warto dodać, że istnieją zbliżone zwroty w języku polskim, które także zapisujemy osobno. Są to na przykład: na nowo, na prawo, na okrągło czy też na lewo. Wszelkie inne formy pisowni na pewno, jakie zostały zaprezentowane na tej podstronie są błędne (oznaczone czerwonym znakiem X) i przytoczyliśmy je wyłącznie w celu edukacyjnym, aby zilustrować popularne błędy w zapisie tego wyrażenia. Jeśli nadal masz wątpliwości rzuć okiem na przykłady użycia w zdaniach, a jeśli masz jakieś pytanie skorzystaj z sekcji komentarzy – nasz zespół jest w gotowości aby odpowiedzieć na Twoje pytania!

Poprawna pisownia

na pewno

Poprawna pisownia, znaczenie: jedna z fraz przysłówkowych, niepodlegająca odmianie. Znaczenia tego wyrażenia to: bez wątpienia, z całą pewnością i bez cienia wątpliwości. Jako synonimy możemy wymienić: niewątpliwie, bez dwóch zdań, na sto procent, na bank i z pewnością, a w mowie potocznej również bankowo oraz na pewniaka. Z kolei antonimy (wyrażenia przeciwstawne do na pewno) to między innymi: może, być może, chyba i prawdopodobnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Na pewno nie uda mu się wygrać tego turnieju, imprezował podczas gdy inni zawodnicy ciężko pracowali.
Jak nie zaczniesz się uczyć do matury na pewno nie zdasz jej dobrze – na próbnym egzaminie ledwo osiągnąłeś minimalny próg zaliczenia.
Jeśli nie wyruszymy o czasie na pewno nie dojedziemy na miejsce przed zachodem słońca.
Czy na pewno powyłączałeś wszystkie urządzenia przed wyjściem z domu? Jeśli nie masz pewności wróć proszę i sprawdź jeszcze raz.


Niepoprawna pisownia

napew no

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napewno

Niepoprawna pisownia