Niepoprawna pisownia

uczólenie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uczulenie

Poprawna pisownia