Poprawna pisownia

chomąto

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną wersją zapisu omawianego słowa jest chomąto. Termin ten występował już w języku staropolskim, najprawdopodobniej wskutek zapożyczenia z języka niemieckiego bądź rosyjskiego. Zapis przez ch motywują w jego przypadku aż dwie zasady językowe. Pierwsza z nich mówi, że wyrazy rodzime przeważnie piszemy z pomocą tego dwuznaku, druga z kolei przypomina, że wyrazy o pochodzeniu historycznym współcześnie zapisujemy zgodnie z tradycją.
Chomąto to inaczej część uprzęży w formie obręczy, którą zakłada się zwierzęciu (najczęściej jest to koń) na szyję. W przenośni możemy powiedzieć, że chomąto to coś, co ogranicza naszą swobodę.

Przykłady poprawnej pisowni

Już na pierwszym spotkaniu mówię każdemu mężczyźnie, że nie jestem typem osoby, której zakłada się na szyję chomąto w postaci prowadzenia domu.
Element uprzęży jakim jest chomąto wynaleźli Chińczycy w I wieku p.n.e.
Sama jestem sobie winna – pozwoliłam, by założył mi chomąto w postaci bycia kurą domową.


Niepoprawna pisownia

homonto

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chomonto

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

homąto

Niepoprawna pisownia