Poprawna pisownia

chacie

Poprawna pisownia, znaczenie: chacie to odmieniona w celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej forma rzeczownika chata. Terminem tym określamy drewniany budynek mieszkalny, na wsi lub w górach, a także prymitywny budynek stawiany przez ludy pierwotne. Niekiedy, w języku potocznym, określa się tak również każde mieszkanie lub dom rodzinny.
Jedyną poprawną wersją zapisu omawianego wyrazu jest ta uwzględniająca dwuznak ch. Słowo zostało to zapożyczone najprawdopodobniej od któregoś z naszych wschodnich sąsiadów, bowiem w językach z tego regionu niejednokrotnie przewija się określenie cháta.

Przykłady poprawnej pisowni

Sylwestra spędzili w niewielkiej góralskiej chacie, popijając wino przy kominku.
W niedużej wiejskiej chacie unosił się zapach rosołu i suszonych ziół.
Kiedy mój tata był mały, mieszkał wraz z rodzicami w malutkiej, drewnianej chacie na wsi.


Niepoprawna pisownia

hacie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: taka pisownia może być poprawna jako forma deklinacyjna słów wywodzących się z języka angielskiego: hat lub hate, jednak w praktyce forma hacie występuje w języku polskim bardzo sporadycznie.