Poprawna pisownia

brzydki

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik brzydki zapisujemy przez literę d, a nie t. Można to wytłumaczyć na podstawie wyrazów pokrewnych, takich jak: brzydal, brzydota, brzydula. Występuje w nich spółgłoska d, która powinna być także w słowie brzydki. Niepoprawna forma zapisu wynikać może jedynie z wymowy, gdzie dochodzi do uproszczenia w artykulacji, tak zwanego ubezdźwięcznienia głoski d na t.
Brzydki odnosić się może zarówno do przedmiotu, zjawiska, jak również osoby. Oznacza, że coś lub ktoś jest nieładny. Dotyczy najczęściej odczuć subiektywnych. Wyraz jest często używany w kontekście pogody.
Brzydki to również taki, który jest moralnie naganny i niezgodny z ogólnymi zasadami.

Przykłady poprawnej pisowni

Moi sąsiedzi mają bardzo brzydki samochód, nie rozumiem, czy oni nie widzieli, co kupowali?
Wyjdźmy dzisiaj na rower póki jest słonecznie, bo jutro ma być brzydka pogoda, a już nocą zacznie padać deszcz.
Moim zdaniem Małgośka kupiła sobie bardzo brzydki sweter, sama bym takiego nie założyła.


Niepoprawna pisownia

brzytki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bżytki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bżydki

Niepoprawna pisownia