Niepoprawna pisownia

characz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

haracz

Poprawna pisownia, znaczenie: haraczem nazywamy opłatę, która została wymuszona przy użyciu gróźb lub też siły. Z kolei w krajach muzułmańskich jest to nazwa podatku nakładanego na osoby, niebędące muzułmanami.
Etymologia powyższego sformułowania, wywodzącego się od tureckiego terminu chcharadż – pogłówne, danina, wskazywałaby na pisownię przez ch, jednak w języku polskim wyraz ten zawsze zapisujemy przez h. Sugeruje to zasada, zalecająca właśnie taki zapis określeń obcego pochodzenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Kobiety, chcące sprzedawać w tym miejscu swoje kwiaty, muszą płacić srogi haracz władzom miasta.
Porywacze obiecali zwrócić rodzicom ich dziecko, jeśli tylko otrzymają od nich ogromny haracz.
Bandyci chcieli wyłudzić haracz od właściciela sklepu, jednak ten błyskawicznie skontaktował się z policją.


Niepoprawna pisownia

charadż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

haradż

Niepoprawna pisownia