Niepoprawna pisownia

hojrak

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chojrak

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższy wyraz określa osobę nazbyt zuchwałą, śmiała, lekceważącą grożące jej niebezpieczeństwo, popisującą się i przechwalającą przed innymi swoją odwagą. Terminu tego używa się również w mowie potocznej w odniesieniu do drzewa iglastego – najczęściej świerku albo sosny.
Jeszcze stosunkowo niedawno, bo sto lat temu, w naszym kraju istniały aż trzy wersje zapisu omawianego sformułowania: chojrak, hojrak oraz ojrak. Różnice te wynikały najczęściej z regionalizmów – o ile wersji zapisywanej przez ch używano na zachodzie Polski, to we Lwowie popularna była forma hojrak. Termin ten odnosił się wówczas do rabusiów, złodziejaszków i łobuzów. Dopiero po II wojnie światowej jego zapis ujednolicono i do dziś zapisujemy go przez ch.

Przykłady poprawnej pisowni

Taki z Ciebie chojrak? To pokaż mi swoją twarz!
Początkowo sprawiał wrażenie chojraka, jednak jak tylko zobaczył nadjeżdżający radiowóz, próbował wziąć nogi za pas.
Piotrek zachowywał się jak chojrak, dopóki nie został wywołany przez nauczyciela do odpowiedzi.