Niepoprawna pisownia

sikierą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

siekierą

Poprawna pisownia