Niepoprawna pisownia

haszcze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chaszcze

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten polszczyzna przejęła bezpośrednio z języka rosyjskiego. Występuje w nim termin chaszczi, który oznacza zarośla. Należy zapamiętać, że w myśl zasady, nakazującej zgodny z pisownią oryginalną zapis wyrazów obcego pochodzenia, określenie chaszcze zawsze zapisujemy przez ch. Terminem tym określamy gęste krzewy, zarośla, gęstwinę.

Przykłady poprawnej pisowni

To miasto sprawia wrażenie zaniedbanego – trawniki i parki porastają chaszcze, trawy i polne kwiaty.
Jeszcze niedawno były tu tylko trawy i chaszcze. Dziś elegancko przystrzyżony trawnik i alejki zachęcają do spaceru.
Grunt, który po odpowiednim zagospodarowaniu mógłby stać się prawdziwą perełką, leży obecnie odłogiem i rosną na nim chaszcze.