Obie formy są poprawne, choć forma „łąkotka” częściej występuje w piśmiennictwie medycznym i wydaje się bardziej poprawna, zaś „łękotka” jest formą bardziej potoczną. Obie formy można stosować je wymiennie, należy jednak konsekwentnie stosować tylko jedną z nich w całym tekście.

Poprawna pisownia

łękotka

Poprawna pisownia, wersja potoczna.


Poprawna pisownia

łąkotka

Poprawna pisownia, wersja zalecana.