Obie przedstawione poniżej formy zapisu tego słowa są poprawne, jednak warto zauważyć, że forma łąkotka częściej występuje w piśmiennictwie medycznym i wydaje się bardziej poprawna i zarazem formalna (podręcznikowa), zaś łękotka jest formą bardziej potoczną i jednocześnie mniej oficjalną. Obie formy można stosować je wymiennie, należy jednak konsekwentnie stosować tylko jedną z nich w całym tekście. Łąkotki to elementy stawu kolanowego zbudowane z tkanki chrzęstnej włóknistej umiejscowione w kolanie, pomiędzy kością udową a piszczelową.

Poprawna pisownia

łękotka

Poprawna pisownia, wersja potoczna – zalecana wyłącznie w użyciu nieformalnym.

Przykłady poprawnej pisowni

Boli mnie kolano, może to łąkotka? Miałeś tak kiedyś?
Chyba mam jakiś uraz łąkotki, strasznie boli mnie kolano.
Czasami ból kolana jest spowodowany urazem łąkotki.


Poprawna pisownia

łąkotka

Poprawna pisownia, wersja medyczna, rekomendujemy jej użycie.