Niepoprawna pisownia

chuśtawka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

huśtawka

Poprawna pisownia, znaczenie: huśtawka to przyrząd, który służy do zabawy i relaksu, może być wykorzystywany zarówno przez dzieci, jak również osoby dorosłe. Słowo to odnosić się może do wahań oraz do gwałtownych i szybkich zmian, które po sobie następują.
Rzeczownik huśtawka należy poprawnie zapisywać przez h. Jest to wyraz pokrewny do słowa huśtać. Wywodzi się z języków słowiańskich, takich jak: ukraiński i białoruski. W pierwszym z nich zapisuje się go jako húcaty / húckaty, co oznacza podrzucać dziecko na rękach. W języku białoruskim jego zapis to húškac’ / hutác’ / hutášic, co tłumaczy się jako kołysać. Słowa te zostały utworzone od wyrazu dźwiękonaśladowczego huś! huś!, który miał oddawać dźwięk towarzyszący huśtaniu się.
Poprawny zapis w języku polskim można wytłumaczyć więc za pomocą zasady ortograficznej, która mówi, że słowa zapożyczone zapisujemy przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Na podwórku stała nowa huśtawka, dlatego wszystkie dzieci czekały na swoją kolej, żeby się pohuśtać.
W sklepie z wyposażeniem do ogrodu stały różne meble służące do wypoczynku, w tym huśtawka z zadaszeniem.
Dzieci uwielbiały huśtać się na huśtawce, którą rodzice postawili w ogrodzie, dlatego niemal z niej nie schodziły.


Niepoprawna pisownia

hóśtawka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

huźtawka

Niepoprawna pisownia