Niepoprawna pisownia

gdy by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gdyby

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz gdyby to spójnik, pozwalający na pokazanie pewnych zależności pomiędzy dwoma wydarzeniami lub cechami. Pozwala także wprowadzić zdanie warunkowe do wypowiedzi, ukazujące, co mogłoby się stać w przypadku spełnienia określonych wymagań.
Gdyby należy zapisywać razem, ponieważ zawiera w sobie cząstkę -by, będącą przyrostkiem. Przyrostek taki, nadający znaczenia przypuszczającego, zawsze zapisujemy łącznie ze słowem, którego dotyczy.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdyby coś jej się teraz przydarzyło złego, na pewno bym sobie tego nigdy nie wybaczył.
Aniela wiedziała, że gdyby udało się jej dostać na wymarzone studia, mogłaby znaleźć lepszą pracę.
Iza nigdy nie dowiedziała się, że gdyby była tam wcześniej, widziałaby wychodzącego mordercę.