Niepoprawna pisownia

ełforja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

euforia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ełforia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

euforja

Niepoprawna pisownia