Niepoprawna pisownia

nasówa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nasuwa

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz nasuwa odnosi się do myśli, które przychodzą, ale także do elementów urządzenia czy maszynę, które nakładane są jedna na drugie ruchem posuwistym.
Nasuwa musi być zawsze zapisywane przez u. Jest to wynikiem etymologii tego słowa od rdzenia -suw-, który można znaleźć już w języku staropolskim. Taka jego pisownia historycznie narzuciła, że wszystkie wyrazy, w których pojawia się cząstka suw, piszemy przez u, niezależnie od ich końcówki (np. zasuwka, nasuwa, wysuwa).

Przykłady poprawnej pisowni

Gdy ta część klucza elektrycznego nasuwa się tutaj, następuje zamknięcie obwodu i płynie prąd.
Często nasuwa mi się na myśl, że gdybyśmy już wtedy otworzyli firmę, teraz bylibyśmy bogaci.
Jej bratu zazwyczaj nasuwa się w takich chwilach pytanie, dlaczego chciała zostać zakonnicą?