Oba wymienione poniżej wyrazy funkcjonują na co dzień w języku polskim, jednak w zależności od zapisu zmienia się ich znaczenie, w związku z czym należy przyswoić sobie zasady ich stosowania. Pamiętaj, że wymienne stosowanie tych słów zawsze będzie błędem – żeby go uniknąć zapoznaj się z definicjami i przykładami, które przygotowaliśmy.

Poprawna pisownia

karz

Poprawna pisownia, znaczenie: karz to forma pochodząca od czasownika karać, odmieniona w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym. Karać to inaczej wymierzać karę.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli Twój pies dalej będzie kopał doły w ogrodzie, karz go za każdym razem.
Karz go szlabanem na komputer, ilekroć w ten sposób się do Ciebie odezwie.
Jeśli Paweł dalej będzie odzywał się tak wulgarnie, karz go zakazem wychodzenia po szkole z domu.


Poprawna pisownia

każ

Poprawna pisownia, znaczenie: każ to odmieniony w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym, czasownik kazać, czyli: wydać rozkaz zrobienia czegoś, wydać jakieś polecenie.

Przykłady poprawnej pisowni

Twój brat nie może zabierać Ci telefonu. Każ mu go oddać.
Bardzo Cię proszę, każ Twoim psom trzymać się z daleka od mojego ogrodu – cały czas próbują się tam dostać.
Ależ jestem dziś zmęczona. Proszę Cię, nie każ mi dziś już o niczym myśleć.