Niepoprawna pisownia

tszyletni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzyletni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tżyletni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trzy letni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trzy-letni

Niepoprawna pisownia