Niepoprawna pisownia

nielepszy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie lepszy

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie lepszy zazwyczaj służy do porównania cech dwóch osób lub przedmiotów. Wyraża, że porównywany obiekt jest podobny do pierwszego, nie ma od niego bardziej pozytywnych cech, ale zazwyczaj nie jest też oceniany gorzej. Odnosi się także do wyrażania negatywnych opinii, niechęci lub bagatelizowania pewnych cech.
Nie lepszy należy pisać oddzielnie. Wyrażenie to zawiera bowiem przymiotnik w stopniu wyższym (lepszy), a zgodnie z zasadami polskiej pisowni, przymiotniki takie zawsze zapisujemy oddzielnie od partykuły przeczącej nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten dom jest nie lepszy niż poprzedni, tak samo ciasny i zimny, tyle tylko, że dach nie przecieka.
Twój wynik jest nie lepszy od mojego, więc nie rozumiem, z czego się tak bardzo cieszysz.
Ten miesiąc jest nie lepszy od poprzedniego, także mamy w nim mnóstwo poważnych wydatków.


Niepoprawna pisownia

nie leprzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieleprzy

Niepoprawna pisownia