Niepoprawna pisownia

co tygodniowe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

cotygodniowe

Poprawna pisownia, znaczenie: cotygodniowe to przymiotnik, który odnosi się do wydarzeń powtarzających się regularnie co tydzień. Może być także stosowany jako określenie opisujące np. czasopisma, których kolejne numery ukazują się w takich odległościach czasu.
Określenie cotygodniowe zawsze musi być zapisywane łącznie. Jest to uwarunkowane zasadą, która mówi, iż przyimek co występuje razem z każdym określeniem czasu.

Przykłady poprawnej pisowni

Wiem, że cotygodniowe kontrole u podwładnych są konieczne, dlatego robię je w każdy piątek.
Gdyby cotygodniowe raporty były ciekawsze lub krótsze, pewnie więcej osób by je czytało.
Cotygodniowe treningi szermierki w końcu zaczęły przynosić efekty i coraz lepiej posługuję się floretem.