Poprawna pisownia

kancelarii

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnie słowo kancelarii należy zapisywać przez -ii na końcu. Wyraz ten pojawił się w języku polskim dzięki średniowiecznemu łacińskiemu cancellaria. Według zasad, które obowiązują w polskiej pisowni, wyrazy obcego pochodzenia zapisujemy przez -ii na końcu w trakcie odmiany.
Kancelaria to nazwa odnosząca się do komórki organizacyjnej, która zajmuje się pismami urzędowymi. Jest to również miejsce, w którym pracownicy zajmują się dokumentami i sprawami administracyjnymi. Dawniej nazywano tak biuro kanclerza.

Przykłady poprawnej pisowni

Niedawno był w kancelarii adwokackiej w związku z wezwaniem do sądu, które otrzymał.
Poleciła mu adres kancelarii prawnej, w której kiedyś sama załatwiała sprawy związane z firmą.
W kancelarii parafialnej można było załatwić wiele spraw, w tym także tych, które dotyczą aktu apostazji.


Niepoprawna pisownia

kancelari

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kancelarji

Niepoprawna pisownia