Niepoprawna pisownia

trzy miesięczni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzymiesięczni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

trzy-miesięczni

Niepoprawna pisownia