Poprawna pisownia

dopóki

Poprawna pisownia, znaczenie: spójnik wprowadzający zdanie podrzędne, oznaczający: do jakiegoś czasu, do końca czegoś, do czasu aż, zanim. Dopóki w przypadku twierdzącego zdania podrzędnego informuje, że opisana w zdaniu nadrzędnym sytuacja trwa tak długo jak prawdziwe jest zdanie podrzędne. Natomiast w przypadku przeczącego zdania podrzędnego informuje, iż sytuacja ze zdania nadrzędnego zakończyła bądź zakończy się w chwili, gdy nastąpi sytuacja ze zdania podrzędnego po usunięciu zaprzeczenia. Ze względu na to, że jest to wyrażenie przyimkowe, które współcześnie występują w polszczyźnie jako zrosty to niezależnie od zapisów historycznych należy używać pisowni łącznej. Synonimami dopóki są: póki (ze zdaniem twierdzącym) lub póki…, aż (także przy zdaniu przeczącym).

Przykłady poprawnej pisowni

Przysięga małżeńska zawiera w sobie przepiękny fragment, który brzmi: dopóki śmierć ich nie rozłączy.
Nie opuszczę sklepu, dopóki nie umożliwi mi Pani rozmowy z kierownikiem.
Dopóki strajk nie został oficjalnie zakończony wszystkie scenariusze są możliwe.


Niepoprawna pisownia

do póki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dopuki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do puki

Niepoprawna pisownia