Zarówno sformułowanie kąpani jak i kompani funkcjonuje na co dzień w języku polskim, warto jednak zwrócić uwagę, że nie należy stosować ich zamiennie. Znaczenia tych słów są zupełnie różne, a co więcej stanowią one inne części mowy. Aby nie popełnić błędu językowego należy poznać znaczenia obu wariantów – ułatwią to poniższe definicje okraszone przykładami. W razie niejasności zachęcamy do zadawania pytań w sekcji komentarzy – nasza redakcja stara się odpowiadać na wszystkie na bieżąco.

Poprawna pisownia

kąpani

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo kąpani to z kolei imiesłów przymiotnikowy bierny, utworzony od czasownika kąpać. Terminu tego używamy w stosunku do czynności zanurzania kogoś w wodzie w celu umycia go lub też w celach leczniczych, a także do zanurzania danej rzeczy w cieczy aby pokryć ją czymś.

Przykłady poprawnej pisowni

Kąpani w ciepłej, pachnącej kosmetykami wodzie, chłopcy darli się jakby ktoś obdzierał ich ze skóry.
Są w gorącej wodzie kąpani – ledwo coś przyjdzie im do głowy, a już chcą się za to zabierać.
Moi synowie są kąpani codziennie o osiemnastej, więc możesz nas odwiedzić godzinę później.


Poprawna pisownia

kompani

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie kompani to rzeczownik kompan, który został odmieniony w mianowniku i wołaczu liczby mnogiej. Kompanem nazywamy towarzysza czyichś przedsięwzięć, najczęściej tych rozrywkowych.

Przykłady poprawnej pisowni

Paweł i jego kompani wybrali się na ryby.
Złapany na gorącym uczynku złodziej przyznał, że sklep obrabowali we trójkę, jednak jego kompani zdążyli uciec.
Kobiecie grozi wyrok do pięciu lat pozbawienia wolności, jej kompani liczą na karę w zawieszeniu.