Poprawna pisownia

homar

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym określamy skorupiaka z rzędu homarowatych, który jest masowo poławiany dla celów spożywczych. Jest to popularne danie zwłaszcza kuchni śródziemnomorskiej. Z wyglądu przypomina on raka, jednak jest od niego znacznie większy i posiada charakterystyczne, duże szczypce.
Wyraz ten należy zawsze zapisywać przez h, co motywuje jego etymologia. Wywodzi się on bowiem z języka łacińskiego, w którym obecny był rzeczownik homarus. Również w języku francuskim widnieje podobna forma – homard. Jako że w obu tych językach powyższe określenie zapisywane jest przez h, to również w polszczyźnie należy tak je pisać.

Przykłady poprawnej pisowni

Homar koloru niebieskiego pojawia się raz na około dwa miliony homarów czerwonych.
Nazwa homar została wprowadzona w 1852 roku przez Jamesa Dwighta Dana.
W Polsce homary jada się bardzo rzadko – nie ma tradycji spożywania ich w domowym zaciszu.


Niepoprawna pisownia

chomar

Niepoprawna pisownia