Niepoprawna pisownia

conajmniej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co najmniej

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot ten oznacza: przynajmniej, nie mniej niż. Używamy go, by podkreślić dużą ilość czegoś.
Jest to wyrażenie zaimkowe. Jak sama nazwa wskazuje, w języku polskim nazywamy tak połączenie zaimka z inną częścią mowy. W skład powyższego wyrażenia wchodzi zaimek co oraz przysłówek mniej w stopniu najwyższym. Wśród zasad pisowni polskiej znajduje się reguła, która nakazuje rozłączny zapis większości wyrażeń zaimkowych. Wyjątkiem są tutaj wyłącznie określenia, które jednocześnie są zrostami. Wyrażenie co najmniej jednak zrostem nie jest, zatem zawsze należy zapisywać je osobno.

Przykłady poprawnej pisowni

Za to, że tak ciężko dla niego pracuję, powinien mi płacić co najmniej dwa razy tyle.
Jestem taka szczęśliwa. Co najmniej pięć osób pochwaliło dziś moją nową fryzurę.
Żeby opanować cały materiał, potrzebuję co najmniej kilku dni.


Niepoprawna pisownia

co naj mniej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

conaj mniej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

co najmiej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

conajmiej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

co naj miej

Niepoprawna pisownia