Poprawna pisownia

nie lubi

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie lubi należy zapisywać oddzielnie. W wyrażeniu tym partykuła przecząca nie występuje obok czasownika lubi. Zgodnie z zasadami polskiej pisowni, nie z czasownikami zawsze piszemy rozłącznie.
Nie lubi oznacza, iż osoba trzecia nie pała sympatią do wybranej osoby lub rzeczy. Oznacza również negatywne odczucia wobec czynności, którą miałaby wykonywać. Jest to jedna z najłagodniejszych form wyrażania negatywnych odczuć.

Przykłady poprawnej pisowni

Zygmunt nie lubi swojego zięcia, ponieważ uważa go za mało ambitnego młodego mężczyznę.
Mała Weronika nie lubi chodzić do szkoły, wolałaby siedzieć i bawić się ze swoimi koleżankami.
Nie rozumiem, dlaczego część ludzi nie lubi zwierząt i robi im krzywdę, skoro są takie urocze.


Niepoprawna pisownia

nielubi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie lóbi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nielóbi

Niepoprawna pisownia