Poprawna pisownia

nie lubi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nielubi

Niepoprawna pisownia