Poprawna pisownia

nie lubi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nielubi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie lóbi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nielóbi

Niepoprawna pisownia