Wprawdzie w mowie potocznej dopuszczalne są obie formy tego słowa, my jednak zalecamy używanie wersji „kondom”.

Niepoprawna pisownia

kondon

Niepoprawna pisownia, forma dopuszczalna jedynie w mowie potocznej


Poprawna pisownia

kondom

Poprawna pisownia