Niepoprawna pisownia

trzy-miesięczna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzymiesięczna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

trzy miesięczna

Niepoprawna pisownia