Niepoprawna pisownia

trzy miesięcznym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzymiesięcznym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

trzy-miesięcznym

Niepoprawna pisownia