Niepoprawna pisownia

żewny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzewny

Poprawna pisownia, znaczenie: rzewny to przymiotnik, który opisuje nastrój lub sytuację pełną smutku, tęsknoty i żalu.
Rzewny zapisuje się, umieszczając na początku dwuznak rz. Wynika to z faktu, iż słowo to wywodzi się od starosłowiańskiego rzwa, czyli gniew. Pisownia i dzisiejsze znaczenie ukształtowały się zatem historycznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Jesteś ciągle taki rzewny, że nie daje się z tobą wytrzymać. Pozbieraj się w końcu i pracuj nad sobą.
Gdyby nie jej rzewny nastrój, byłaby znacznie lepszą towarzyszką całego wyjazdu dla swoich znajomych.
Gabrysia zawsze miała taki rzewny charakter, dlatego nikt nie lubił z nią długo przebywać.