Niepoprawna pisownia

ironi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ironii

Poprawna pisownia, znaczenie: ironia to słowo, które odnosi się do zachowań i słów z pozoru pokazujących aprobatę, ale tak naprawdę będących szyderstwem i kpiną z czyjegoś zachowania.
Określenie to zostało zaczerpnięte z łaciny, co warunkuje jego poprawny zapis. W mianowniku występuje ono jako ironia, kończąc się na -ia, które w trakcie odmiany powinno zmienić się na -ii. Dlatego poprawnie zapisujemy je jako ironii.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie potrafił pozbyć się ironii w głosie, ilekroć rozmawiał z nielubianą przez niego Halina.
Maurycy wystrzegał się ironii, ponieważ wiedział, że bywała bardzo przykra dla innych.
Ten filmowy bohater zawsze wypowiada się z nutą ironii, ale i tak jest bardzo lubiany.


Niepoprawna pisownia

ironji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ironjii

Niepoprawna pisownia