Obie przedstawione poniżej formy są poprawne, ale ich znaczenie diametralnie się różni, dlatego na podstawie naszych definicji znaczeń wybierz, która forma będzie poprawna w odpowiednim kontekście.

Poprawna pisownia

choć

Poprawna pisownia, znaczenie: choć jest zupełnie innym wyrazem niż chodź. Jest to spójnik lub partykuła. Używa się go jako spójnika, by wyrazić, że to, treść zawarta w pierwszej części zdania mimo przytoczonych okoliczności lub argumentów w drugim fragmencie zdania, jest prawdą. Występując w roli partykuły, słowo choć podkreśla zasadniczą kwestię, na której zależy osobie mówiącej. Oznacza to samo, co mimo, że.

Przykłady poprawnej pisowni

Baśka była rozpalona, choć na zewnątrz panował ziąb trudny do opisania.
Choć wiem jak to się skończy to i tak planuję zaryzykować i spróbować, w końcu do odważnych świat należy.
Mógłbyś choć raz przestać kłamać, spójrz mi w oczy i powiedz jak było naprawdę.


Poprawna pisownia

chodź

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz chodź to trzecia osoba liczby pojedynczej trybu rozkazującego czasownika chodzić. Chodzić oznacza przemieszczać się przy pomocy własnych nóg, pieszo.

Przykłady poprawnej pisowni

Chodź, nie guzdrz się, nie mamy czasu, zaraz zacznie się egzamin.
Chodź do domu, jest już bardzo późno, a jutro trzeba rano wstać.
Chodźmy stąd, nie zanosi się, żeby ta impreza miała się rozkręcić.